Goed voor de Natuur

Al onze specerijen worden duurzaam geproduceerd. Dat betekent dat boeren geen schadelijke chemische pesticiden of kunstmest gebruiken. De meeste boeren werken volgende traditionele landbouwmethodes die al eeuwen zijn gebruikt en ontwikkeld.

 

De lage prijzen en de focus op kortetermijnwinst door tussenhandelaren zet traditionele boeren onder druk om chemische pesticiden te gebruiken. Op korte termijn kan dit bijdragen aan een hogere oogst, maar op lange termijn kan dit leiden tot bodemverarming en vervuiling, gezondheidsproblemen, een afname van biodiversiteit en lagere productkwaliteit.

Door boeren een goede prijs en langetermijnperspectief te bieden, kunnen zij volgens traditionele methodes blijven werken en schadelijke pesticiden vermijden. Dit zorgt voor een toename van hun inkomen en de financiële ruimte om zich te ontwikkelen op hun eigen manier, met respect voor de natuur. 

Op deze manier draagt The Good Spice bij aan de groei van de hoeveelheid duurzaam geproduceerde specerijen op de markt, nu en in de toekomst. 

Waarom hebben we het over duurzaam geproduceerde specerijen en niet over organic?

 

Organic certificering is een kostbaar proces die voor veel kleinschalige boeren niet betaalbaar is. The Good Spice wil dit gat dichten en boeren die wel al duurzaam werken ondersteunen dit te blijven doen en te groeien op hun manier. We creëren vertrouwen door het faciliteren van dialoog, veldbezoeken en aanvullende labtesten


Sommige van onze specerijenketens dragen ook op een andere manier bij aan duurzaamheid. De zwarte pepper groeit in een agro-forest in Sri-lanka, daarin wordt de biodiversiteit van een bos nagestreeft. Ook werken we samen met lokale overheden in Noord-Oost India om met deze unieke kurkuma variant een economische bron te ontwikkelen als alternatief voor de vervuilende kolenmijndelving in het gebied.

 

Lees meer over deze supply chains.